پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران بر لزوم عبور از تولید انبوه به تولید کیفی محصولات و خدمات تأکید کرد و همچنین از سازمان ملی استاندارد درخواست کرد همه امور استاندارد را به مردم و تشکل های صنفی بسپرد. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در اختتام ...

Read more

در صنعت خودرو سندی راهبردی برای افق ۱۴۰۴ تدوین شده اما در این بین مسئولان انجمن مدیریت کیفیت بر این باورند که راهبردهای کیفیت در این سند مورد غفلت قرار گرفته و صنعت خودرو نیاز به سندی برای افزایش کیفیت دارد. در راستای تدوین و دستیابی به مواردی ک ...

Read more

نشست تخصصی «راهبرد کیفیت، ایمنی و سلامت غذا» با حضور دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران و برخی دیگر از دبیران صنایع غذایی کشور در جریان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در محل دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. پنجمین کنفرانس بین المللی م ...

Read more

رضا پدیدار عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران(یکشنبه ٩ آبان ماه) در نشست راهبرد کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و کیفیت عنوان کرد: انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت امروز بیش از ٧٠٠ عضو دارد و ۵٠ شرکت سازن ...

Read more

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: هنوز راهبرد جامعی برای توسعه کیفیت در کشور نداریم. پنجمین همایش مدیریت کیفیت امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزارشد و فرزین انتصاریان گفت: ارتقاء کیفیت زندگی فردی و اجتماعی باید با اجرای برنامه های پنجساله تحقق ی ...

Read more

رئیس سازمان ملی بهره‌روی ایران سهم بهره‌وری را در میانگین رشد اقتصادی کشور در ۴۵ سال اخیر نزدیک به صفر درصد عنوان کرد. رویا طباطبایی در پنجمین کنفرانس مدیریت کیفیت ایران با تاکید بر اهمیت پرداخت به موضوع بهره‌وری و مدیریت کیفیت گفت: شاخص‌های کیف ...

Read more

رئیس سازمان ملی استاندارد: با افزایش پوشش استاندارد محصولات داخلی و ترویج آن تلاش می کنیم همه محصولات داخلی استاندارد باشد. خانم نیره پیروزبخت در پنجمین همایش مدیریت کیفیت که امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: متأسفانه در سال های اخیر ت ...

Read more