آقای مرتضی ظهرابی

۷

Dr. Morteza Zohrabi ، از کشور کانادا

  • دارای گواهینامه های مختلف از انجمن کیفیت امریکا (ASQ) در حوزه های ذیل:
  • کمربند مشکی شش سیگما (تعداد ۶۰ نفر در سراسر جهان)
  • مدیریت کیفیت / تعالی سازمانی
  • مدیریت ارشد پروژه
  • متخصص ارشد در حوزه تولید ناب
  • مهندسی کیفیت، ممیز کیفیت، بازرس کیفیت
  • متخصص کیفیت مراقبت های درمانی

Related posts