آقای Alex Ezrakhovich

alex-ezrakhovich1

 

(Alex Ezrakhovich (MSc، از کشور استرالیا

  • متخصص شناخته شده در عرصه صدور گواهینامه و سیستم های کیفیت
  • مدیر کل سابق سازمان صدور گواهینامه استرالیا
  • عضو کمیته فنی ۱۷۶ سازمان جهانی استاندارد برای مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت
  • مسئول تدوین استاندارد ایزو ۱۷۰۲۱- ارزیابی انطباق
  • نماینده رسمی کارگروه مشترک سازمان بین المللی تائید صلاحیت و کمیته فنی ۱۷۶ سازمان ایزو برای هماهنگی روش های ممیزی
  • عضو انستیتو مهندسان استرالیا

Related posts