سهم صفر درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی

رئیس سازمان ملی بهره‌روی ایران سهم بهره‌وری را در میانگین رشد اقتصادی کشور در ۴۵ سال اخیر نزدیک به صفر درصد عنوان کرد. رویا طباطبایی در پنجمین کنفرانس مدیریت کیفیت ایران با تاکید بر اهمیت پرداخت به موضوع بهره‌وری و مدیریت کیفیت گفت: شاخص‌های کیفیت موضوعی است که می‌تواند به لحاظ اقتصادی و توسعه‌ای سهم .....
Read more
افزایش پوشش استاندارد به همه محصولات

رئیس سازمان ملی استاندارد: با افزایش پوشش استاندارد محصولات داخلی و ترویج آن تلاش می کنیم همه محصولات داخلی استاندارد باشد. خانم نیره پیروزبخت در پنجمین همایش مدیریت کیفیت که امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: متأسفانه در سال های اخیر توسعه کیفیت معقول مانده است و مجبور هستیم در بسیاری از طرح ....
Read more
فقدان نظام سنجش در دستگاههای اجرایی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشورگفت: ما به راحتی نمی توانیم ابزار سنجش و عملکرد را در دستگاههای اجرایی کشور مستقر کنیم. جمشید انصاری در پنجمین همایش مدیریت کیفیت که امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد ، گفت: ما باید با احساس ضرورت از پتانسیل انجمن کیفیت ایران استفاده کنیم و اساسنامه نظام های ...
Read more

بر اساس داوری و اعلام نظر کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت مقالات پذیرفته شده جهت ارائه بصورت شفاهی به شرح ذیل اعلام میگردد:     ۱- National Quality Policy and National Quality Infrastructure     ؛Osama Elmeligy ۲-The Economic Contribution of Standards to the UK Economy  ؛Asgh...
Read more