ارائه دستاوردها و تجارب موفق سازمان های برتر در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

مهندس شکرخدایی

فرشید شکرخدایی ، دبیرکارگروه تجربیات موفق کنفرانس مدیریت کیفیت ؛پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت با شعار محوری راهبرد ملی کیفیت ، نهضت کیفیت ، موفقیت پایدار و رقابت پذیری در ۹ و ۱۰ آبان ماه سالجاری با حضور مقامات ، اساتید و کارشناسان داخلی و خارجی در محل سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد گردید .
در همین راستا و در جهت به اشتراک گذاری دستاوردها و تجارب موفق سازمان های ایرانی که در حوزه ارتقاء ، بهبود ، خلاقیت و نوآوری در محصولات و خدمات با استفاده از ابزارها ، تکنیک ها و سیستم های مدیریتی همت گمارده اند ، کارگروه تجارب موفق کنفرانس اقدام به ارسال فراخوان عمومی و اختصاصی به سازمان ها و شرکت های ایرانی نموده که تا کنون بیش از ۲۰۰ پروژه و تجربه موفق ملی به دبیرخانه کنفرانس ارسال گردیده است . کارگروه ضمن داوری پروژه ها و ارتباط با نمایندگان سازمان ها ، ماهیت پروژه های مذکور و قابلیت ارایه آن به عنوان دستاورد قابل یادگیری توسط دیگر بنگاه های اقتصادی کشور را بررسی نموده و برترین ها را جهت ارایه در قالب پانل های تخصصی یا در صحن اصلی کنفرانس انتخاب و معرفی خواهد نمود .
برخی از محورهای ارایه تجربیات موفق بشرح ذیل می باشد :
۱- ابزارها و تکنیک های مهندسی کیفیت و رویکردهای مدیریت کیفیت
۲- مدیریت استراتژیک
۳- مدیریت فرایند
۴- مدیریت پروژه های ساخت و بهره برداری
۵- مدیریت بهره وری
۶- مدیریت زنجیره تامین
۷- مدیریت مالی
۸- مدیریت فناوری و نوآوری
۹- مدیریت دانش
۱۰- مدیریت منابع انسانی و آموزش
۱۱- مدیریت زیست محیطی و ایمنی
۱۲- مدیریت زیرساخت و انرژی
۱۳- مدیریت ارتباط با مشتری و مصرف کننده و ……

Related posts