کنفرانس مدیریت کیفیت در تاریخ ۹ و ۱۰ آبان ۹۵ برگزار می شود

اطلاعیه-۲

به اطلاع می رساند با توجه به تدوین قانون برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی و در نظر گرفتن بند ۳۰ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت توجه به طرح تحول و استقرار رویکرد نوین استانداردسازی و مدیریت کیفیت، شورای سیاستگذاری «پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت ایران» برگزاری کنفرانس مذکور را که مقرر گردیده بود درتاریخ ۱۶ الی ۱۸ آبان ماه سال ۹۴برگزار گردد، در تاریخ ۹ و ۱۰ سال ۱۳۹۵ در محل سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.

Related posts