افزایش پوشش استاندارد به همه محصولات

نیره پیروزبخت

رئیس سازمان ملی استاندارد: با افزایش پوشش استاندارد محصولات داخلی و ترویج آن تلاش می کنیم همه محصولات داخلی استاندارد باشد.

خانم نیره پیروزبخت در پنجمین همایش مدیریت کیفیت که امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: متأسفانه در سال های اخیر توسعه کیفیت معقول مانده است و مجبور هستیم در بسیاری از طرح ها به گذشته سال های ۸۱ برگردیم که این عقبگرد مناسب جامعه ما نیست.

وی تصریح کرد: در بحث توسعه صنعتی، تقاضای فزاینده مصرف کنندگان برای ارتقاء کیفیت محصول باعث شد مؤلفه های دیگری از جمله انطباق با ویژگی های محصول و عدم انطباق، نحوه ساخت یک محصول و فرآیند ساخت را مدنظر قرار دهیم.

پیروزبخت تأکید کرد: یکی از راهکارهای تحقق توسعه پایدار تحقق سه شرط اساسی نظام استانداردسازی شامل بهینه سازی و رقابت پذیری و مدیریت کیفیت است.

وی ادامه داد : قانون سازمان ملی استاندارد در سال ۷۱ تصویب شد و هنوز به رویکرد استانداردسازی نرسیده ایم.

پیروزبخت افزود: در سیاست اقتصاد مقاومتی بحث استاندارد با تکیه بر مفهوم استاندارد بیان شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین گفته است :پس از برگزاری موفقیت آمیز چهار دوره کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت که آثار مثبتی همچون تصویب استقرار نظام مدیریت کیفیت در بخش دولتی در شورایعالی اداری را در پی داشت، اینک پس از فترتی ۱۲ ساله شاهد برگزاری پنجمین کنفرانس در سطحی گسترده و با حضور متخصصان ایرانی و خارجی هستیم که نوید دهنده ” تدوین راهبرد ملی کیفیت” در جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزوده است : به همین منظور کمیته های تخصصی با امعان نظر به مدیریت کیفیت در صنعت غذا، زنجیره ارزش خودرو، اقتصاد سلامت، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، کشاورزی، بانک و بیمه، جایگاه اتاق های بازرگانی و تشکل ها در توسعه کیفیت، جایگاه نظام حمایت از حقوق مصرف کننده و توسعه کیفیت و سرانجام تحلیل قانون سازمان ملی استاندارد ایران با رویکرد نوین استانداردسازی، کوشیده اند تا در پاسخ به نوآوری های امروز کیفیت در جهان معاصر به یاری بخش های اصلی صنعت، خدمات و محصولات اساسی با اهمیت و تأثیر گذار بر تولید ناخالص ملی بشتابند.
پیروزبخت گفت : سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان حامی اصلی تلاش­ها و کوشش­های افزایش کیفیت در کالا و خدمات ضمن حمایت دوباره از این کنفرانس بین المللی امیدوار است با حضور فرهیختگان این حوزه در پایان کنفرانس شاهد ” تدوین راهبرد ملی کیفیت” در پنجمین کنفرانس باشیم.
علاوه بر این، اجرای راهبرد ملی کیفیت، به اراده ای مستحکم برای پیشبرد آن تا مرحله اجرایی نیازمند است که این مهم نیز در سایه اهتمام همه دست اندرکاران صنعت و خدمات و به ویژه مساعدت های دولت تدبیر و امید میسر خواهد بود.
بی گمان تدوین و اجرای راهبرد ملی کیفیت و اجرای آن در برنامه ششم توسعه یکی از افتخارات متخصصان کوشا و توانای کشورمان خواهد بود که در تسریع توسعه اقتصادی و اجتم

Related posts