برنامه های کنفرانس مدیریت کیفیت

در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت، برنامه های متعددی در راستای تحقق اهداف کنفرانس در نظر گرفته شده است. تمامی سعی بی شائبه شورای عالی سیاستگزاران و مجریان کنفرانس برآن است که شرکت کنندگان نهایت استفاده را از تک تک دقایق ارزشمندشان ببرند. نه تنها بهره برداری بهینه از زمان کنفرانس، بلکه ارتباط موثر بعد از برگزاری کنفرانس به منظور ادامه این حرکت مهم بین المللی و پیاده سازی نتایج کاربردی برگزاری کنفرانس، از اهداف برگزاری این کنفرانس است.

در زیر تعدادی از برنامه های کنفرانس مدیریت کیفیت اعلام می گردد:

  • شرکت فعالین بخش های صنعت، خدمات و تولید شامل دانشگاهیان، صاحب نظران، سیاستگزاران و مدیران، دانشجویان، سازمان های ذیربط و علاقمند، مهندسین مشاور و متخصصان
  • سخنرانی های کلیدی و پانل های تخصصی در راستای راهبرد ملی کیفیت
  • سخنرانی صاحب نظران و اساتید برجسته داخلی و خارجی
  • ارائه دستاوردها و تجارب موفق سازمان های برتر
  • ارائه مقالات پذیرفته شده
  • نمایشگاه تخصصی جانبی برای معرفی شرکت ها و معرفی محصولات و خدمات
  • کارگاه های آموزشی تخصصی
  • دومین مسابقه بین المللی بهینه کاوی
  • برگزاری سمیتئاتر و سمیفیلم با موضوع کیفیت