بیانیه چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت

بیانیه چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت

خداوند قادر متعال را به پاس اعطای توفیق برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت، در تداوم و تکامل کنفرانس‌های دوسالانه قبلی در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذر و اول دیماه ۱۳۸۳ شکر و سپاس می‌گوئیم. این کنفرانس با محوریت موضوع مهم “ مدیریت کیفیت و رقابت‌پذیری پایدار در فضای جهانی” و در شرایطی متفاوت با کنفرانس‌های گذشته برگزار شد، چراکه تحولات تکنولوژیکی، اقتصادی، سیاسی بین‌المللی مضاف بر تحولات مهم داخلی مانند نامگذاری سال پاسخگوئی به مردم، آخرین سال اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ماه‌های آخر دوران ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی و تصویب چهارمین برنامه توسعه، که در آن موضوعات افتخارآمیزی مانند ارتقاء بهره‌وری، تحقق اقتصاد دانایی محور، تعامل با اقتصاد جهانی، اصلاح ساختارها، ارتقاء مدیریت و … مورد تاکید قرار گرفته است، انتظارات و توقعات بیشتری را مطرح نموده است.

کنفرانس با سخنان سرکار خانم دکتر ابتکار معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سخنرانی جناب آقای دکتر علی اصغر توفیق رئیس محترم موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با مشارکت بیش از ۱۶۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان ایرانی و نیز با حضور مجدانه ۲۵ نفر از اساتید و کارشناسان خارجی افتتاح شد. در مدت ۳ روز برگزاری کنفرانس تعداد۹۲ مقاله بصورت سخنرانی، سمینار تخصصی، کارگاه آموزشی و میزگرد تحلیلی توسط ۸۰ نفر از اندیشمندان و صاحبنظران ملی و بین‌المللی از کشورهای مختلف در محورهای تخصصی، ۱۲ گانه کنفرانس ارائه شد. در این کنفرانس، جشنواره فیلم و کیفیت، برای اولین بار به ارائه و معرفی کیفیت به زبان هنر، فیلم و تصویر پرداخت و مورد توجه صاحبنظران این حوزه واقع شد.

در جمع‌بندی مباحث و نظرات ابراز شده، کنفرانس به نتایج و دستاوردهای زیر دست یافت:

 1. تداوم تلاش به منظور نیل به اهداف توسعه پایدار و ارتقاء کیفیت زندگی در شرایط جهانی شدن و تعامل فعال با اقتصاد جهانی باید مورد توجه جدی قرار گیرد و با تاکید بر رقابت‌ پذیری پایدار در فضای جهانی، موضوع استفاده از مزیت‌های نسبی موجود و تعمیق مدیریت کیفیت و کیفیت محوری در همه ابعاد جامعه بطور مستمر انجام شود.
 2. شایسته است که در تکامل و تداوم اقدامات و فعالیت‌های انجام شده طی سال‌های گذشته، موضوع مهم و محوری کیفیت در راستای مفاد مواد و فصول برنامه چهارم توسعه کشور، در تنظیم سندهای بخشی، فعالیتی و استانی برنامه توسعه بطور شفاف و معنی‌دار مطرح شود و برای نهادینه شدن موضوع ارتقاء مدیریت کیفیت در همه ابعاد آن اقدامات لازم بعمل آید. کنفرانس اعتقاد دارد که کیفیت، ابزاری است که تعامل ما را باجهان تسهیل و تسجیل می‌کند و به حضور موفق و سرافراز کشور ایران در صحنه‌های بین‌المللی کمک مؤثر می‌نماید.
 3. با استناد به ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه، که موضوع بسیار مهم تامین ۵/۲ درصد از رشد متوسط ۸ درصدی اقتصاد کشور از طریق ارتقاء بهره‌وری مورد تاکید قرار گرفته، لازم است برای تحقق این موضوع مهم در کل اقتصاد و بخصوص در بخش‌های کشاورزی، صنعت، ساختمان و بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استفاده از نظرات تخصصی دانشگاه‌ها و تشکل‌های تخصصی غیردولتی و صاحبنظران و با نگاهی به تجارب کشورهای دیگر، راهکارها و مکانیسم‌های مناسب و زمینه‌ساز تحقق هدف فوق را فراهم نماید تا مفاد این ماده مهم با بهره‌وری بیشتر به منصه ظهور برسد.
 4. با ابراز خرسندی از اقدامات و فعالیت‌های انجام گرفته طی سال‌های اخیر در زمینه تفکیک مالکیت از حاکمیت در بخش دولت ، هنوز این موضوع به عنوان یکی از موانع اصلی و بازدارنده تولید و ارتقای بهره‌وری در جامعه محسوب می‌شود. کنفرانس چهارم در راستای تحقق مفاد ماده ۱۳۶ قانون برنامه چهارم توسعه، بازنگری جایگاه دولت و تفکیک کامل وظایف حاکمیتی از مالکیتی به منظور ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی با نیت افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و جهانی را مورد تاکید قرار داد.
 5. کنفرانس ضمن تحلیل و نقد سیاست‌ها و برنامه‌های خصوصی سازی کشور، روش جاری خصوصی سازی را منطبق بر ارتقاء بهره‌وری و مصالح ملی کشور نمیداند و ضمن تاکید بر ظرفیت‌سازی بیشتر در بخش‌های تعاونی و خصوصی، اعتقاد دارد که دولت با استفاده بهتر از مزیت‌های ویژه و مهمی که در اختیار دارد، برای اداره بهتر حوزه‌های استراتژیک اقتصادی مانند نفت، پتروشیمی، برق و … راسا اقدام نماید.
 6. به منظور ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های بخش‌های اقتصادی کشور و ارتقاء بهره‌وری آنها ، دولت با تجدیدنظر در قوانین مهم و مؤثر مانند قوانین کار، تجارت، بانک و بیمه و … نکات و موضوعات مهم مانند کیفیت، بهره‌وری، رقابت پذیری، خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی، اخلاق حرفه‌ای و … را بطور روشن و صریح منظور نموده و انگیزه‌ها و اعتبارات لازم برای شکل گیری و تحقق آنها را ایجاد و فراهم نماید.
 7. با توجه به افزایش آگاهی‌ها، سطح و میزان انتظارات و توقعات مردم و بنگاه‌های اقتصادی در راستای جهانی شدن، دولت باید سطح و کیفیت خدمات خود را از طریق اصلاح و بهبود مستمر فرآیندها و اصلاح ساختارها و بویژه استاندارد سازی خدمات برای تعامل با اقتصاد جهانی، افزایش دهد.
 8. به منظور حصول اطمینان از فعالیت مؤسسات ارزیابی انطباق ، کنفرانس بر تقویت تلاش‌های انجام شده در خصوص استقرار نهاد ملی اعتباردهی، تاکید می‌نماید فعالیت نظان‌های مهندسی ساختمان، جوش و … در امر کیفیت تحت نظارت نظام تایید صلاحیت ایران قرار گرفته و این نظام نیز با کسب استقلال و هویت ملی خود را با الزامات بین‌المللی هماهنگ نماید.
 9. به منظور شکل گیری اقتصاد دانائی محور و استفاده بهینه از منابع قابل تخصیص در برنامه‌های توسعه، کنفرانس پیشنهاد می‌نماید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشی از اعتبارات دستگاه‌های اجرائی را به ایجاد تحول در نظام های مدیریتی با رویکرد مدیریت کیفیت تخصیص داده و در کنار اندازه گیری شاخص های کمی، موضوع تعیین و اندازه گیری شاخص های کمی، موضوع تعیین و اندازه گیری شاخص های کیفی خدمات و ایجاد انگیزش و مزیت برای کارکنان در ارتقاء کیفیت خدمات مورد توجه جدی قرار دهد.
 10.  با در نظر گرفتن اهمیت افزایش صادرات غیر نفتی برای توسعه اقتصادی کشور و نیز پیچیده شدن شرایط رقابت در بازارهای بین المللی و حتی داخلی ، کنفرانس  پیشنهاد می کند که موضوع استفاده از نام تجاری واحد BRAND در صادرات محصولات مشابه و یکسان توسط تولیدکنندگان داخلی با هدایت و مدیریت وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) مور د توجه و اهتمام جدی قرار گیرد.
 11. به منظور ارتقای سطح استانداردهای ملی در مقایسه با استانداردهای جهانی، استفاده از استانداردهای جهانی به صورت هدفمند و با توجه به نیاز و ظرفیت بخش های اقتصادی کشور، مورد توجه قرار گیرد ،و ترویج و تعمیق استاندارد سازی در قالب برنامه ریزی مدون و بهبود مستمر و پلکانی در طول سال های اجرای برنامه چهارم توسعه به طور مستمر تداوم یابد.
 12. دستیابی به اهداف توسعه پایدار، لزوم حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشور را مورد تاکید قرار می دهد .در تعامل با اقتصاد جهانی و در تکامل اقدامات و فعالیت های سال گذشته، تهیه و تدوین موازین و اصول اقتصاد سبز، بهره وری سبز، دولت سبز ، صنعت سبز و… به منظور صرفه جویی خردمندانه در منابع محدود و حفظ منابع طبیعی کشور برای آیندگان، مورد تاکید کنفرانس قرار گرفت.
 13. با توجه به نقش و جایگاه سرمایه انسانی و به ویژه مدیران لایق و با کیفیت در اجرای برنامه های توسعه کشور، کنفرانس توصیه می کند علاوه بر التزام بیشتر در اجرای نظام شایسته سالاری در بخش دولتی ، استفاده بهتر و بیشتر از توان کارشناسی و مدیریتی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مشاوره غیر دولتی نیز مورد توجه و اقدام قرار گیرد.کنفرانس براین مهم تاکید دارد که باید شایستگس را به مفهوم قابلیت استفاده از ابزارهای مدیریتی برای تصمیم سازی ،‌تصمیم گیری ، اجرا، و ارزیابی تصمیمات در معیارهای جهانی تعریف کنیم و بدانیم که در قرن بیست و یکم مدیران شایسته ابزارهای مدیریتی را به درستی می شناسند و به خوبی به کار می گیرند.
 14. شرکت کنندگان در کنفرانس چهارم براین باورند که توانمندی و ظرفیت خالی و کمتر مورد استفاده سرمایه های انسانی و فیزیکی کشور، اگر با مدیریت و تدبیر ، مبتنی بر دانشمداری و برنامه ریزی مورد استفاده قرار گیرد ،دستیابی به رشدی به مراتب بیش از ۵/۲ درصد مورد انتظار از طریق بهره وری امکان پذیر است .برای تحقق این هدف ضروری است موضوعات مهمی مانند شکل گیری اقتصاد دانانی محور، تعامل با اقتصاد جهانی ،توسعه فرهنگ تعاون و مشارکت جویی در جامعه ، ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی، ایجاد فضای مناسب برای مشارکت و فعالیت نخبگان و کارآفرینان، توسعه شفافیت و پاسخگویی و… بیش از گذشته مورد توجه و اهتمامویژه مجلس شورای اسلامی ، دولت و تمامی ارکان حاکمیت قرار گیرد. تبدیل ” چه بشود ” های برنامه چهارم توسعه به ” چگونه بشود”توسط کارشناسان و مشاورین متخصص و صاحب نظر یکی از اقدامات ضروری برای دستیابی به اهداف فوق محسوب می شود.
 15. با توجه به توانمندی ها و ظرفی های بالقوه ناشناخته فراوان در بخش های اقتصادی ، بخصوص در بخش هایی مانند بهداشت و درمان ، توریس و فرهنگ و هنر و.. و نیز مزیت های فراوان ایران در منطقه ، ضروری است طرح ها و برنامه های عمرانی و اقتصادی نوین با هدف افزایش صادرات خدمات، کسب درآمدهای ارزی جدید ،افزایش اشتغال ، جذب نخبگان و سرمایه های انسانی کشور، ارتقای بهره وری و ایجاد قطب های رشد و توسعه نوین برای تحرک سایر بخش های اقتصادی مورد توجه و اهتمام جدی قرار گیرد.
 16. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت بر این باور است که تحقق اهداف متعالی تعیین شده در چهارمین برنامه توسعه کشور، با توجه به روندهای گذشته و چالش های فراوان فراروی آن ،نیازمند طراحی و اجرای مدیریت تحول است ،چرا که در چارچوب چرخه مدیریت جاری و حتی با اصلاح و بهبود نسبی ساختارهای موجود نیل به اهداف فوق امکان پذیر نخواهد بود.
 17. کنفرانس چهارم با طرح موضوع مدیریت به عنوان یکی از چالش های اصلی اقتصاد، نقش عامل مهم تصمیم گیری در فرایند مدیریت را مورد توجه قرار داده و توجه مدیریت به عنوان یکی از چالش های اصلی اقتصاد ، نقش عامل مهم تصمیم گیری در رایند مدیریت را مورد توجه قرار داده و توجه مدیران و کارشناسان کشور را به اهمیت و ضرورت به کارگیری اطلاعات دقیق و هدفمند و نتایج پژوهش ها و بررسی های کاربردی در مرحله تصمیم سازی ،قبل از تصمیم گیری و نیز ارزیابی نتایج تصمیمات جلب می نماید.
 18. کنفرانس چهارم با برپایی جشنواره فیلم و کیفیت، در کنار کنفرانس مدیریت کیفیت، به این واقعیت مهم دست یافت که ” ریشه تحول عشق ، بستر آن آزادی و مکانیسم تحقق تحول، مدیریت است.” به همین علت کنفرانس اعلام می نماید به منظور هدایت و ساماندهی خلاقیت های حوزه هنر برای شروع و فرهنگ سازی مفهوم کیفیت در جامعه، از سطح خانواده تا نهادهای مدنی و فعالیت اقتصادی ، و استفاده مناسب از ابزارهای رسانه ملی با عمق و گسترش بیشتری مورد توجه و اقدام قرار گیرد. متقابلاً مدیریت کیفیت در نهادهای فرهنگی بصورت زیربنایی و اصولی، اشاعه ، ترویج و نهادینه شود ، تا به ارتقای بهره وری فرهنگ و هنر و بخصوص به جهانی شدن فرهنگ ایرانی کمک نماید.
 19. کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت ، پس از ۴ تجربه موفق ، بنا به پیشنهاد شرکت کنندگان و ضرورت های روز به این نتیجه رسیده است کنفرانس پنجم را با شکل و محتوای تخصصی تر برگزار نماید، به طوری که موضوع مدیریت کیفیت در محورهای صنعت، کشاورزی، بهداشت و درمان، فرهنگ و هنر و… به نحو بهتری مورد تدقیق و ارتقاء قرار گیرد.

Related posts