تجربیات موفق

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده یکی از محورهای اصلی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت، ارائه تجربه های موفق سازمان ها در حوزه های مدیریتی می باشد، لیکن با توجه به محدودیت زمانی و مکانی کنفرانس، به تعداد محدودی از سازمان ها که بر اساس ارزیابی کمیته تجربه های موفق به عنوان تجربه موفق ملی شناخته شوند جهت ارائه در پانل های تخصصی دعوتنامه ارسال خواهد گردید. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مشخصات سازمان های برتر که طی فرایند ارزیابی جایزه/جشنواره در سال های اخیر انتخاب گردیده اند با ذکر تجربه موفق ارزیابی شده، حداکثر تا ۱۵ مردادماه سال جاری نسبت به تکمیل فرم فراخوان ارائه تجارب موفق اقدام نمایید.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه کنفرانس با شماره تلفن ۸۸۱۰۱۱۹۲ تماس حاصل فرمایید.

ارسال تجربیات موفق