تسهیلات حامیان مالی کنفرانس مدیریت کیفیت
Silver Gold جدول خدمات حامیان کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

(کنفرانس، نمایشگاهو کارگاه های آموزشی)

ردیف
تجلیل از حامی در سالن اصلی ۱
اختصاص تابلوی تبلیغاتی در سالن اصلی ۲
سخنرانی بمدت ۱۰ دقیقه ۳
اختصاص سالن ویژه حامی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی ۴
۲۰ متر ۵۰ متر اختصاص فضای نمایشگاهی رایگان ۵
در ۲روزنامه در ۶ روزنامه آگهی مطبوعات ۶
تولید و پخش برنامه تلویزیونی از شبکه ۱سیما(مصاحبه اختصاصی با مدیر عامل) ۷
اهدا تندیس ۸
اهدا لوح تقدیر ۹
پخش پاورپوینت حامی در کارگاههای آموزشی ۱۰
۲ نفر ۴ نفر اهدا گواهینامه دوره های آموزشی ۱۱
درج نام و لوگو بر روی logo Wall (جایگاه مخصوص ضبط مصاحبه مقامات) ۱۲
تبلیغ ویژه درج نام و لوگو بر روی(پوستر-کارت سینه-جلد DVD- کلیه فرم ها و مکاتبات ستاد برگزاری) ۱۳
درج نام و لوگو بر روی استندهای تبلیغاتی-تابلوهای راهنمایی همایش ۱۴
۲ مورد کامل مصاحبه اختصاصی توسط رسانه های ملی(تلویزیون-مطبوعات-رادیو-خبرگزاری ها) ۱۵
۱ صفحه ۴ صفحه درج آگهی تبلیغاتی حامی در کتاب همایش ۱۶
درج نام و لوگو در بنرهای(بک راند استیج- برد پایین سن) ۱۷
ارائه فیلم و عکس های همایش و نمایشگاه ۱۸
پخش کلیپ حامی در سالن اصلی ۱۹