توسعه کیفیت در کشور هنوز راهبردی جامع ندارد

فرزین انتصاریان

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: هنوز راهبرد جامعی برای توسعه کیفیت در کشور نداریم.

پنجمین همایش مدیریت کیفیت امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزارشد و فرزین انتصاریان گفت: ارتقاء کیفیت زندگی فردی و اجتماعی باید با اجرای برنامه های پنجساله تحقق یابد.

وی افزود: متأسفانه تاکنون راهبرد جامعی برای توسعه کیفیت درکشور نداشتیم و تنها در برنامه های پنجساله به ابعاد کمی امور توسعه ای پرداخته شده است.

انتصاریان تصریح کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری شورایعالی استاندارد درمصوبه خود تدوین راهبرد ملی کیفیت را خواستار شد و سازمان ملی استاندارد را مأمور تدارک ساز و کار آن کرد.

وی ادامه داد: در تعریف ابعاد راهبردی لازم است در لایه اول،‌راهبرد کیفیت مشخص شود که در حوزه کلان چه اقداماتی باید صورت گیرد و یکی از موارد استاندارد سازی است.

انتصاریان گفت: بازنگری جامع قانون جدید سازمان استاندارد و انطباق دقیق آن با اصول رویکرد نوین استاندارد سازی اهمیت اساسی دارد.

وی تاکید کرد: اجرای کامل قانون حمایت از حقوق مصرف کننده که تصویر کمرنگی از قانون مشابه در کشورهای پیشرفته بوده و در چند سال گذشته تصویب و برای اجرای به دولت نیز ابلاغ شده است ، جایگاه خاصی خواهد داشت.

وی افزود : در برنامه پنج ساله گذشته کمتر به موضوع کیفیت پرداخته شده است.

Related posts