ثبت نام همایش

فرم ثبت نام در کنفرانس


هزینه شرکت در کنفرانس:

 هزینه شرکت در کنفرانس به مدت ۲روز شامل پذیرایی، جزوه، گواهی آموزشی (همراه با امتیاز بازآموزی)، شرکت در نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

 

شرایط تخفیف:

  • دانشجویان تخفیف ۴۰ درصد
  • اعضای انجمن مدیریت کیفیت ایران، ۱۵درصد
  • ثبت نام به صورت گروهی بیش از ۵نفر، ۱۰درصد
  • معرفی شدگان سازمان ملی استاندارد ایران، ۱۵درصد

 

علاقمندان می‌بایست مبلغ فوق را به حساب شماره ۰۱۰۹۸۵۶۷۴۵۰۰۴ بانک ملی بنام انجمن مدیریت کیفیت واریز و تصویر فیش را به نمابر ۸۸۷۲۵۹۴۴ ارسال و یا با شماره ۴-۸۸۱۰۱۱۹۲ تماس حاصل فرمائید.

[]
1 Step 1
ثبت نام در کنفرانس
نام
نام خانوادگی
جنسیت
موبایل---------09
سمت
اطلاعات شرکت
شرکت
زمینه فعالیت
مدیر عاملنام و نام خانوادگی
آدرس
صندوق پستیP.O.Box
تلفنTell
فکسFax
وبسایتWebsite
معرفی نامه شرکت یا کپی فیش واریزی
Upload

به فرم های ارسالی که معرفی نامه شرکت یا کپی فیش واریزی ضمیمه نشده باشد٬ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برای دریافت کارت ورود به همایش و گواهینامه حضور در کنفرانس لطفا اطلاعات زیر را به انگلیسی وارد نمایید.
First Name
Last Name
Company Name
Position
Previous
Next