کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت
معرفی کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در روند برگزاری دوره های گذشته کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت، ابزارها، سیستم ها و رویکردهای نوین در حوزه های “کیفیت”، “مدیریت”، “اقتصاد” و تعامل میان آن ها، با متدولوژی های متعدد مورد شناخت و درک قرار گرفت که آثار قابل ردیابی نیز بر توسعه دانش مدیریت نوین در سازمان ها و برنامه ریزی های کلان ملی بر جای گذاشت.

اخبار کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تدوین و نظارت بر استانداردها به مردم و تشکل‌های صنفی سپرده شود

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران بر لزوم عبور از تولید انبوه به تولید کیفی محصولات و خدمات تأکید کرد و همچنی...

گالری عکس کنفرانس مدیریت کیفیت
  • img_5430
  • img_5257
  • img_5340
  • img2016110109574034
  • ۱۱۰۸
  • photo_2016-11-01_11-38-50
  • photo_2016-11-01_11-31-08
  • img_5170

 

حامیان معنوی کنفرانس مدیریت کیفیت