فراخوان ارائه مقاله

فراخوان ارائه مقاله کنفرانس مدیریت کیفیت

پژوهشگر گرامی؛

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در زمانی برگزار می شود که فضای اقتصادی کشور در مسیر تغییر و تحول جدی قرار دارد. باز شدن فضای اقتصادی که خود مزیت بسیاری را به دنبال دارد در دل خود تهدیدهایی را نیز در پی خواهد داشت. بی شک یکی از جدی ترین تهدیدها موضوع کیفیت محصولات و خدمات تولیدی در رقابت پایدار با نمونه های خارجی خود است. از اینرو می طلبد که حرکتی جدی در جهت تضمین و ارتقاء کیفیت و مدیریت آن ها در دستور کار قرار گیرد.
پنجمین کنفرانس مدیریت کیفیت با موضوع محوری “نهضت کیفیت – موفقیت پایدار – رقابت پذیری” با هدف کمک به تدوین راهبرد ملی کیفیت در روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ آبان ماه برگزار می شود.

کمیته برگزاری کنفرانس با افتخار از اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و کارشناسان دعوت می نماید تا آخرین یافته ها و فعالیت های علمی خود را در قالب ارئه مقاله از طریق نشانی الکترونیکی و تارنمای کنفرانس به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

فراخوان ارائه مقاله حول محورهای زیر میباشد:

– کنترل فرآیند آماری
– طراحی آزمایش ها
– داده کاوی و کیفیت
– مهندسی آماری
– رویکرد های نوین حل مسئله
– قابلیت اطمینان
– مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی
– اندازه شناسی و عدم قطعیت
– کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
– کیفیت در صنعت ساختمان
– کیفیت در بهداشت و درمان
– کیفیت در صنعت بیمه و بانکداری
– کیفیت در صنایع غذایی
– کیفیت در خدمات عمومی و دولتی
– کیفیت در آموزش
– کیفیت در زنجیره تامین و حمل و نقل
– کیفیت در اخلاق و مسائل اجتماعی
– خلاقیت و نوآوری
– روش های مهندسی هزینه و تولید ناب
– بهره وری و کیفیت
– رویکرد های بهبود کیفیت توسط طراحی
– مدیریت ریسک
– کیفیت و حقوق مصرف کنندگان
– موفقیت پایدار سازمان
– راهبرد ملی کیفیت
– استانداردسازی و کیفیت
– کیفیت و ایمنی
– کیفیت و رقابت پذیری پایدار

  • مقاله ها باید حتی المقدور در زمینه عناوین کنفرانس باشند ولی نه محدود به آن ها.
  • مقاله های مبتنی بر مطالعات موردی و تجارت اثربخش در اولویت انتخاب قرار دارند.
  • مقاله باید بدیع، نوآورانه و در رابطه با مسایل مدیریتی و اقتصادی جامعه و نتیجه مدار باشند و نیز نباید قبلا منتشر شده و یا در همایش های دیگر ارائه شده باشند.
  • ارائه دهندگان چکیده گسترده مقالات خود را حداکثر در دو صفحه A4 به زبان انگلیسی یا فارسی با فرمت Word از طریق وب سایت کنفرانس www.qmconf.com تا تاریخ ۹۴/۰۶/۳۱ به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.
  • ذکر منابع دقیق و ماخذ مورد استفاده ضروری است.
  • فرمت مقالات ارائه شده Word می باشد.

Related posts