فرازهایی از قطعنامه دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت

فرازهایی از قطعنامه دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت

  1. کنفرانس قاطعانه اعمال مدیریت کیفیت در سطوح مختلف، خاصه دستگاه های اداری کشور را به عنوان راهکار اصولی حل مشکلات نظام اداری کشور می داند و پیشنهاد می نماید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای تحولات مورد نیاز برنامه سوم، برای این امر برنامه ریزی اساسی نماید.
  2. برای تآمین بودجه مورد نیاز استقرار و توسعه نظام مدیریت کیفیت در سطوح مختلف، خاصه با ایجاد تحول در  نظام اداری کشور برای رساندن آن به سطح کارآمدی مطلوب، پیشنهاد می شود اعتبار لازم در بودجه های سنواتی کل کشور منظور شود وردیف خاصی برای آن در نظر گرفته شود.
  3. به منظور اجرای اصول مدیریت کیفیت کنفرانس پیشنهاد می کند مرکز مستقلی برای هدایت و نظارت بر انجام تحول نظام اداری بر محور اصلی مدیریت کیفیت ایجاد شود به نحوی که از ابتکارات و نوآوری های بخش خصوصی در این زمینه به بهترین وجه استفاده شود و حمایت از بخش خصوصی، به خصوص مشاورین مدیریت کیفیت قانونمند شده و تسهیلات لازم در اختیار آنان قرار گیرد.
  4. به منظور تسهیل کلیه فعالیت های مربوط به استقرار مدیریت کیفیت، کنفرانس پیشنهاد می نماید رویکرد اصلاح قوانین به نحوی باشدکه امکان استقرارمدیریت کیفیت در دستگاههای دولتی و غیر دولتی فراهم شده و به خصوص در مورد قوانین نظارت مالی اصلاحات لازم به عمل آید.
  5. کنفرانس بر لزوم استقرار مدیریت کیفیت در بخش خدمات، به خصوص در امر آموزش، بهداشت، درمان و سایر امور اجتماعی و خدمات بازرگانی تآکید می نماید.
  6. جایزه کیفیت درسطوح ورشته های مختلف، هم تراز با جوایز کیفیت معتبر و شناخته شده در جهان، تحت نظارت مراجع رسمی کشور، همه ساله به بهترین اشخاص که در زمینه کیفیت فعالیت قابل توجهی در سطح بین المللی انجام  داده اند اعطاء می شود. اعتبار معنوی این جایزه باید به نحوی حفظ شود که به دست آوردن آن برای فعالان امر کیفیت افتخاری بزرگ محسوب شود.
  7. ایجاد و تقویت علمی و فنی تشکل های حرفه ای در زمینه های مدیریت کیفیت، ممیزی، بازرسی، مشاوره، تآیید صلاحیت، مورد تآکید کنفرانس می باشد و پیشنهاد می شود در راستای واگذاری کار با مردم به مردم مسئولیت های نظارتی و هدایتی به این تشکل واگذار گردد.

Related posts