روش برگزاری

روش برگزاری

هم افزایی ملی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت علاوه بر برگزارکنندگی دوره های گذشته توسط انجمن مدیریت کیفیت ایران که یک ارگان غیر انتفاعی و متمرکز بر توسعه دانش مدیریت کیفیت است، با همکاری مستقیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان ملی استاندارد ایران و مشارکت فعال اهم دستگاه های اجرایی و تشکل های اقتصادی انجام می شود و هرگونه درآمد احتمالی این کنفرانس در اختیار انجمن مدیریت کیفیت به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی خواهد بود تا در مسیر توسعه دانش مدیریت صرف گردد.

 

مدت برگزاری کنفرانس

با توجه به طولانی بودن مدت کنفرانس در دو روز متوالی و مشکلات احتمالی که برای شرکت کنندگان به وجود می آورد، دبیرخانه دائمی کنفرانس بر آن شد که پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت با موضوعات محوری مختلف به گونه ای برگزار شود که شرکت کنندگان در هر روز که مناسب خود می دانند در کنفرانس شرکت نمایند.

جشنواره فیلم، عکس و کیفیت

کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت معتقد است حوزه هنر از ظرفیت های بسیاری برای ارتقاء کیفیت برخوردار است.  بدین منظور کنفرانس  بین المللی مدیریت کیفیت از هنر عکاسی، فیلم و موسیقی برای آموزش کیفیت استفاده می نماید. بطور همزمان با برگزاری کنفرانس، اولین نمایشگاه عکس کیفیت و دومین جشنواره فیلم و کیفیت نیز برگزار می گردد.

سمینارهای تخصصی

برای اثربخشی بیشتر دستاوردهای کنفرانس در بخش های اجتماعی و اقتصادی در جریان برگزاری کنفرانس سه روزه، همایش های جانبی تخصصی نیز با تمرکز بر نیازهای بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور با موضوعاتی نظیر: مدیریت کیفیت در صنایع مختلف، بهره وری، اصول شهروندی، رفاه عمومی، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی و غیره با مشارکت فعال دستگاه های اجرایی متولی بخش های بهداشت و درمان، حمل و نقل، بازرگانی، آموزش و پرورش، صنعت، سازمان های عمومی، کشاورزی، بانک و بیمه دولت و … در قالب سمینار، کارگاه آموزشی و میزگرد تخصصی برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش های جانبی، ایجاد بستر لازم برای تبادل اندیشه و ارائه راهکار عملی و کاربردی برای توسعه مدیریت کیفیت و به تبع آن ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات بخش های مختلف کشور می باشد.

برگزاری همایش های استانی

این نگرش که مخاطبین باید به سوی کنفرانس روانه شوند، هزینه پنهان و سنگینی را به آنان تحمیل نموده است. بدین منظور کنفرانس  بین المللی مدیریت کیفیت در نظر دارد در ادامه این کنفرانس سه روزه، با برگزاری یک سلسله کنفرانس در استان ها و شهرهای مختلف امکان استفاده از دستاوردهای نوین علمی مدیریت کیفیت با هزینه کمتر را برای این مخاطبین فراهم کند.

نمایشگاه کیفیت

همزمان با برگزاری کنفرانس، نمایشگاه تخصصی با مشارکت سازمان هایی که در زمینه کیفیت فعالیت داشته تشکیل شده و طی آن، دستاوردهای مهم خود را در ارتباط با کیفیت محصول و یا ابزارها و سیستم ها و یا خدمات مرتبط به مدیریت کیفیت به نمایش خواهند گذاشت.