رویکرد کنفرانس

رویکرد کنفرانس

از اوایل دهه هفتاد شمسی همراه با تحولات اجتماعی و اقتصادی در کشور و ضرورت پاسخگویی به نیازهای مشتریان، به تدریج مفاهیم نوین مدیریت کیفیت، از سوی سازمان ها مورد تامل قرار گرفت.

نیاز به انتقال معنادار و هدفمند دانش روز مدیریت ضرورت تشکیل یک مجمع علمی برای شناسایی ، درک و تبادل اطلاعات را می طلبید .در پاسخ به این نیاز بود که در آبانماه سال ۱۳۷۷ برای اولین بار در کشورمان یک کنفرانس بین المللی در زمینه مدیریت کیفیت طراحی و اجرا شد. امروز و پس از برگزاری چهار دوره کنفرانس موفق، دبیرخانه دائمی  کنفرانس با توجه به تغییرات محیطی و تجربیات کسب شده ، معتقد است نگرش های ده های گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه امروز نیست.

در همین راستا دبیرخانه دائمی کنفرانس در انجمن مدیریت کیفیت ایران با پایش تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور و با هدف رفع موانع ایجاد شده در دهه گذشته و در گرماگرم تدوین برنامه ششم توسعه کشور، همگام با برنامه های دولت یازدهم، با رویکردی جدید با برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت به موضوع “ تدوین راهبرد ملی کیفیت می پردازد.

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در راستای هدف تبیین ابعاد و اجزاء راهبرد ملی کیفیت با موضوع “نهضت کیفیت،موفقیت، پایدار رقابت پذیری ” برگزار می شود.

با چنین رویکردی کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت تحولات مثبت انجام شده در دولت تدبیر و امید را به فال نیک گرفته و هدف خود را بررسی علمی و کارشناسی و تبیین ابعاد و اجزاء راهبرد ملی کیفیت در کشور قرار داده است و بدین منظور، طی دو روز ۹-۱۰ آبان ماه ۱۳۹۵در سالن مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی با موضوع “نهضت کیفیت،موفقیت، پایدار رقابت پذیری ” برگزار می شود.