مخاطبین کنفرانس

مقامات و مدیران ارشد دولت:

 • وزراء، معاونین رئیس جمهور و مسئولان ارشد اجرایی دولت (قوه مجریه)
 • مقامات و مسئولان ارشد در قوه قضائیه
 • نمایندگان مجلس و سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور

 

مدیران اجرایی و مشاورین ارشد سازمان های تولیدی:

 • مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره کارخانجات و شرکت های تولیدی
 • مدیران ارشد و ستادی بنیادها و سازمان های تولیدی
 • مدیران شرکت های پیمانکاری

 

مدیران اجرایی و مشاورین ارشد سازمان های خدماتی:

 • مدیران عامل بانک ها و موسسات بیمه و خودروساز
 • بازرگانان عمده شاغل در امور صادرات و تجارت بین الملل
 • مدیران فروشگاه های زنجیره ای و سازمان های توزیع
 • مدیران موسسات حمل و نقل (زمینی، هوایی، ریلی و دریایی)
 • مدیران مراکز بهداشتی (پیشگیری و درمان)
 • مدیران موسسات مشاوره و خدمات آزمایشگاهی و کارشناسی

 

دانشگاه ها  و مراکز تحقیقاتی:

 • اساتید و کادر علمی
 • پژوهشگران و محققین علوم انسانی، مهندسی و …
 • مسئولین نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش
 • دانشجویان رشته های مدیریت و مهندسی صنایع