همکاری سازمان ملی استاندارد و سازمان همکاری های اقتصادی اکو

انجمن مدیریت کیفیت

راهکارهای همکاری سازمان ملی استاندارد و سازمان همکاری های اقتصادی اکو و طرح پنل تخصصی در کنفرانس بررسی شد

با توجه به در پیش بودن پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در آبان ماه سال جاری، راهکارهای استفاده از ظرفیتهای این همایش برای ارتقای ریسکام (موسسه منطقه اى استاندارسازى، ارزیابى انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسى) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران و رئیس پنجمین کنفرانس مدیریت کیفیت در این نشست با اشاره به اینکه امسال نودمین سال تصویب قانون شکل گیری سازمان است و از سوی دیگر در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه هستیم، گفت: مقام معظم رهبری تاکید ویژه ای روی مباحث استاندارد دارند و ما نیز با همت کارشناسان سازمان توانسته ایم، موفقیتهای خوبی در عرصه های بین المللی کسب کنیم.

پیروزبخت افزود: با توجه به جامع بودن کنفرانس کیفیت می توانیم مباحث ریسکام و سمیک را در پنلهای تخصصی مطرح کنیم و با دعوت از روسای استاندارد کشورهای عضو اکو نسبت به رفع موانع و مشکلات موجود اقدام کنیم.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران شرایط پسا تحریم را فرصت خوبی برای ارتقای موقعیت کشور در توسعه تجارت در منطقه دانست و بر ضرورت گسترش همکاریهای منطقه ای تاکید کرد.
در این دیدار سرکار خانم مهندس پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ، آقای دکتر علوی قائم مقام دبیرکل اکو ؛ آقای دکتر غلامرضا رفیعی حقوقدان و نماینده حقوقی دعاوی بین المللی ایران در سوئیس و دکترامیدعلی مسعودی، مشاور رییس و مدیرکل دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل، سودابه یحیی زاده، مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی حضور داشتند،و طرفین نحوه همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و اکو را بررسی کردند.

Related posts