Asghar Ashrafi

Ashrafi

Asghar Ashrafi، از انگلستان

  • متخصص سرشناس با بیش از ۱۵ سال سابقه به عنوان مدیر پروژه
  • مدیر پروژه سازمان استاندارد بریتانیا (BSI) در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۱ در شهر لندن
  • مهندس ارشد، مدیر آزمایشگاه و مشاور ایمنی سازمان استاندارد بریتانیا در شهر Hemel Hempstead انگلستان
  • مدیر کمیته های فنی مختلف در BSI
  • دبیر کمیتههای فنی مختلف در BSI، IEC، CENELEC

Related posts