کارگاه های آموزشی

 

آشنایی با ابزار بلوغ فرایند ساخت و تولید

دکتر تقی زاده هرات

 دکتری مهندسی صنایع

ساختار ابزارهای ارزیابی بلوغ فرآیندها – خودارزیابی و برنامه ریزی بهبود با استفاده از PSTs-   معرفی ابزار ارزیابی بلوغ «فرآیند ساخت و تولید(مدیریت کیفیت)»

ارتقاء کیفیت داده با مدل CDQM

پرویز علوی جعفر عسگری

جعفر عسگری : مشاور و مدرس بهره وری و سیستم های مدیریت و آمارپرویز علوی : ارزیاب ارشد و عضو کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران و مشاور مدیریت و تعالی سازمانی

هدف از این مقاله، ارائه الگوئی برای مدیریت کیفیت داده ها به صورت ساختار یافته در سطح شرکت است که در لایه های استراتژی سازمان، کنترل نمودن، سازمان کارکنان،  فرآیندها و روش ها،، معماری داده و نرم افزارهای کاربردی کاربرد دارد. تجربه نگارنده در ارزیابی بیش از ۷۰ شرکت تولیدی و خدماتی در سطح کشور نشان می دهد در بخش عمده ای از این شرکت ها کیفیت داده ها و شاخصهای عملکردی با چالش مواجه بوده است.

 

تعالی را در واحدهای کاری خود اندازه بگیرید: طراحی اولین مدل تعالی واحدهای کاری در ایران

دکتر عباس سقایی

استاد دانشگاه در رشته مهندسی صنایع تنها متخصص دارنده مدرک تحلیلگر حرفه ای در خاورمیانه

این مدل به منظور اندازه گیری تعالی در واحدهای کاری و جاری سازی و تبیین مفهوم آن در سطوح مختلف سازمان های متوسط و بزرگ کشور طراحی شده است.  به کارگیری «مدل تعالی واحدهای کاری» مزایا و منافع قابل ملاحظه ای را برای سازمان هایی که علاقه مند به حرکت در مسیر تعالی هستند به همراه خواهد داشت که در این کارگاه به مهم ترین آن ها اشاره می شود.

·  ضرورت توجه به تعالی واحدهای کاری در کنار تعالی سازمانی ·مدل ها و روش های مشابه در دنیا ·تشریح مدل طراحی شده و اجزای آن ·مزایا و اهداف مدل

·ارائه نتایج اجرای مدل در یکی از سازمان های بزرگ کشور

آشنایی با مبانی و اصول رقابت پذیری شرکتی

مهندس فرشید شکرخدایی

رئیس کارگروه رقابت اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت

تعریف رقابت پذیری،شاخص های میانی رقابت پذیری،رویکردهای مختلف رقابت پذیری،مدل اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در کشور،بررسی رقابت پذیری بنگاه های صنعت داروسازی،تجزیه و تحلیل یافته ها

 

آشنایی با بهینه کاوی و جنبه های کاربردی آن در کشور

 

مهندس احسان جنتی فرد

مدیرعامل شبکه بهینه کاوی ایران- مهندسی صنایع

معرفی سازمان های بین المللی فعال در زمینه بهینه کاوی،تعریف بهینه کاوی،معرفی جنبه های کاربردی بهینه کاوی،تحلیل عملکرد یک بنگاه در کشور با استفاده از گزارش بهینه کاوی

 

Setting a National Quality policy and Good Governance of National Quality Infrastructure

کارگاه استقرار راهبرد ملی کیفیت – زیر ساخت ملی کیفیت برای حکمرانی خوب

 Osama El Meligy

 Founder and Former Secretary General of the Egyptian Society for Quality

The workshop will focus on 2 important aspects in building a National Quality System in the context of a National Strategy for Sustainable Development, The National Quality policy and The National Quality Infrastructure. The steps taken to reach the results and conclusions included, conducting surveys and gap analysis, searching for international practices and international conventions and agreements such as UN Sustainable Development Goals 2016-2030.

Overview of activities and outputs of IAF/ISO 9001 Auditing Practices Group (APG)

کارگاه مرور عملکرد و نتایج اقدامات کمیته مشترک IAF/ISO در مورد موازین سیستم ایزو ۹۰۰۱

Alex Ezrakhovich

Recognised expert in certification and quality systems

This workshop will provide the background of The ISO 9001 Auditing Practices Group (APG) which is constituted as an informal group of quality management system (QMS) experts, auditors and practitioners, drawn from the ISO Technical Committee 176 Quality Management and Quality Assurance (ISO/TC 176) and the International Accreditation Forum (IAF).

Introduction to Conformity assessment and ISO/CASCO Tool Box

کارگاه آشنایی با جعبه ابزار ISO/CASCO برای ارزیابی انطباق

Alex Ezrakhovich

ROI by Quality Management Principles

کارگاه بازگشت سرمایه بر اساس اصول مدیریت کیفیت

Morteza Zohrabi

Six Sigma Master Black Belt – American Society for Quality “ASQ” (Certificate number 60 worldwide)

The ROI Methodology is a systematic approach to evaluate programs, and ensure credible and reliable results. In most projects the outcomes are reported with financial reports, however in most cases the value created as a result of the project is far beyond the financial outcomes. This method helps organizations to calculate the value in five different levels and provides a robust model to monetize the outcome, even though if they are not listed as direct financial outcomes

 

The Economic Contribution of Standards to the UK Economy

کارگاه سهم استانداردها در اقتصاد انگلستان

Asghar Ashrafi

 

Principles of Lean Thinking: How to Transform your Business

کارگاه اصول تفکر ناب – چگونگی تحول در کسب و کار

Keivan Zokaei

Effective Quality Management in UK Healthcare

کارگاه مدیریت کیفیت موثر در بهداشت و درمان انگلستان

Louise Bell